Bhagavad+Gita+wide+chariot

Bhagavad Gita Chapter 2 Verse 6, 7 With meaning

Bhagavad Gita Chapter 2 Verse 6, 7 – அனைவரது வாழ்க்கையும் மாற்றும் விதமாக பகவத் கீதையில் உள்ள சிறந்த ஒரு மேற்கோளை பொருளுடன் கொடுத்துள்ளேன்.

Bhagavad Gita Chapter 2 Verse 6

Bhagavad Gita Chapter 2 Verse 6, 7

அவர்களை நாம் வெல்வதா அவர்களால் வெல்லப்படுவதா, எது சிறந்ததென்று நாம் அறியோம். யாரைக் கொன்றால் நாம் வாழ விரும்பமாட்டோமோ, அந்த திருதராஷ்டிரரின் மகன்கள், இப்பொழுது நம் முன்பு போர்க்களத்தில் நிற்கின்றனர்.

verse 6 meaning – பொருளுரை

போர் புரிவது சத்திரியரின் கடமை என்றபோதிலும். தேவையற்ற சண்டையில் ஈடுபட வேண்டுமா. அல்லது விலகி நின்று யாசித்துப் பிழைக்க வேண்டுமா-இஃது அர்ஜுனனுக்குத் தெரியவில்லை.

 எதிரியை வெல்லவில்லையெனில், அவன் பிழைப்பதற்கான ஒரே வழி, பிச்சை எடுப்பதே. எந்தத் தரப்பினரும் வெற்றி வாகை சூடலாம் என்பதால், வெற்றி அவனுக்கு நிச்சயமல்ல.

நீதி பாண்டவர்களின் தரப்பில் இருந்ததால், வெற்றி அவர்களுக்காகக் காத்திருப்பதாக ஏற்றுக் கொண்டாலும், திருதராஷ்டிரரின் மகன்கள் போரில் இறந்துவிட்டால், அவர்களை இழந்து வாழ்வது கடினமே.

 இச்சூழ்நிலை அவர்களுக்கு மற்றொரு தோல்வியே. அர்ஜுனனால் கருத்தில் கொள்ளப்பட்ட இவ்விஷயங்கள், அவன் சிறந்த பக்தன் மட்டுமல்ல, அறிவு சான்றவன். மனதையும், புலன்களையும் கட்டுப்பாட்டில் வைத்திருப்பவன் என்பதை நிரூபிக்கின்றன.

 அரச குலத்தில் பிறந்திருந்தும், பிச்சை எடுத்து வாழ அவன் விரும்பியது. அவனது பற்றற்ற தன்மையைக் காட்டுகின்றது. இத்தகைய குணங்களுடன் இணைந்து.

ஸ்ரீ கிருஷ்ணரின் (அவனது குருவின்) அறிவுரைகளில் அவனுக்கிருந்த நம்பிக்கை அவனை நற்பண்புள்ள சான்றோனாகக் காட்டுகிறது. அர்ஜுனன் முக்தி பெறுவதற்குத் தகுதி வாய்ந்தவன் என்பது முடிவு. புலன்களைக் கட்டுப்படுத்தாமல், ஞானத்தின் தளத்தை அடைவதற்கு வாய்ப்பில்லை.

ஞானமும் பக்தியும் இல்லையேல், முக்தியடையும் வாய்ப்பும் இல்லை. அர்ஜுனன் இத்தகைய தகுதிகளைப் பெற்றிருந்தான். அவனது இச்சிறப்புத் தகுதிகள், பௌதிக உறவைச் சார்ந்த அவனது மாபெரும் தகுதிகளை மிஞ்சுவதாக அமைந்துள்ளது.

Bhagavad Gita Chapter 2 Verse 7

இப்போது நான் என் கடமையைப் பற்றிக் குழப்பமடைந்து, கருமித்தனமான பலவீனத்தால் என் இயல்புகளையெல்லாம் இழந்துவிட்டேன். இந்நிலையில் எனக்கு நல்லது எது என்று நிச்சயமாக கூறும்படி உம்மை வேண்டிக்கொள்கிறேன். இப்போது உம்மிடம் சரணடைந்த சீடன் நான். அருள்கூர்ந்து எனக்கு அறிவுரை கூறுவீராக.

Verse 7 meaning – பொருளுரை

இயற்கையின் ஏற்பாட்டின்படி, பௌதிகச் செயல்களைச் செய்யும்போது அனைவரும் குழப்பத்தையே சந்திக்கின்றனர். வேண்டுமென்று ஒவ்வொரு அடியிலும் குழப்பங்கள் உள்ளன.

 எனவே, அங்கீகாரம் பெற்ற ஆன்மீக குருவை அனுக வலியுறுத்தப்படுகிறது. வாழ்வின் பலனை நிறைவேற்றுவதற்கு அவர் வழிகாட்டுவார். நமது விருப்பம் இல்லாமலேயே வாழ்வில் குழப்பங்கள் வருகின்றன.

 அவற்றிலிருந்து விடுபட அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஆன்மீக குருவை அணுகுமாறு எல்லா வேத இலக்கியங்களும் நம்மை அறிவுறுத்துகின்றன.

இத்தகு குழப்பங்கள் காட்டுத் தீயைப் போன்று, யாராலும் பற்றவைக்கப்படாமல் கொழுந்துவிட்டு எரிகின்றன குழப்பங்களை நாம் விரும்பாதபோதிலும், வாழ்வின் குழப்பங்கள் தானாகத் தோன்றுகின்றன-இதுவே உலக இயல்பு.

எவரும் தீயை விரும்பவில்லை இருந்தும் நெருப்பு தோன்றுகிறது. அதனால் குழப்பமும் உண்டாகிறது. அதுபோலவே, வாழ்வின் குழப்பங்கள் நாம் விரும்பாமலேயே தானாகத் தோன்றுகின்றன.

 எனவேதான், வாழ்வின் குழப்பங்களைத் தீர்ப்பதற்கும் தீர்வின் விஞ்ஞானத்தைப் புரிந்துகொள்வதற்கும். சீடப் பரம்பரையில் வரும் ஆன்மீக குருவை அணுக வேண்டுமென வேதங்கள் நமக்கு அறிவுரை கூறுகின்றன.

அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஆன்மீக குருவை உடையவர் அனைத்தையும் அறிந்தவராகவே இருப்பார். எனவே, உலகக் குழப்பங்களிலேயே தொடர்ந்து இருக்காமல். ஆன்மீக குருவை அணுக வேண்டும்.

இதுவே இந்த ஸ்லோகத்தின் பொருளாகும் பௌதிகக் குழப்பங்களுடன் வாழும் மனிதன் யார்? வாழ்வின் பிரச்சனைகளைப் புரிந்துகொள்ளாதவனே அவ்வாறு இருப்பான். ப்ருஹத்;-ஆரண்யக உபநிஷத்தில் (3.8.10) குழம்பிய மனிதன் (க்ருபண) பின்வருமாறு விளக்கப்படுகிறான்: யோ வா ஏதத் அக்ஷரம் கார்க், யவிதித் வாஸ்மால் லோகாத் ப்ரைதி ஸ க்ருபண: “மனிதனாகப் பிறந்தபோதிலும், வாழ்வின் பிரச்சனைகளைத் தீர்க்காமல், தன்னை உணரும் விஞ்ஞானத்தைக் கற்காமல், நாய்களையும் பூனைகளையும் போல் உலகை விட்டுச் செல்லும்.

 மனிதன் கருமியாவான், வாழ்வின் பிரச்சனைகளைத் தீர்ப்பதற்காக இம்மனிதப் பிறவியைப் பயன்படுத்துபவனுக்கு, இது மாபெரும் வரமாகும்: எனவே, இவ்வாய்ப்பினை ஒழுங்காகப் பயன்படுத்தாதவன் கருமி என்று அறியப்படுகிறான்.

மறுபுறத்தில், வாழ்வின் அனைத்து பிரச்சனைகளையும் தீர்ப்பதற்காக இவ்வுடலைப் பயன்படுத்தும் புத்திசாலி, பிராமணன் எனப்படுகிறான். ய ஏதத்x-அக்ஷரம் கார்கிர விதித் வாஸ்மால் லோகாத் ப்ரைதி ஸ ப்ராஹ்மணா:

குடும்பம், சமூகம், தேசம் போன்றவற்றின் மீது (பௌதிக வாழ்வின் அடிப்படையில்) அளவற்ற பற்று கொண்டிருப்பதால், க்ருபணர் என்னும் கருமிகள் தங்கள் நேரத்தை வீணடிக்கின்றனர். பெரும்பாலான மக்கள், “தோல் வியாதியின்” அடிப்படையில் குடும்ப வாழ்வில் (மனைவி, குழந்தைகள், உறவினர் என) பற்றுதல் கொண்டுள்ளனர்.

 கருமி குடும்ப உறுப்பினர்களை மரணத்திலிருந்து தன்னால் காப்பாற்றி விட முடியும் என்று எண்ணுகிறான். அல்லது குடும்பமோ. சமுதாயமோ. மரணப் பிடியிலிருந்து தன்னைக் காப்பாற்றும் என்று எண்ணுகிறான்.

 இந்த குடும்பப் பற்றுதல் கீழ்நிலை மிருகங்களிலும் காணப்படுகின்றது அவையும் தமது குட்டிகளைப் பாதுகாக்கின்றன. குடும்ப உறுப்பினர்களின் மீதான தனது பற்றுதலும், அவர்களை மரணத்திலிருந்து காப்பாற்ற வேண்டும் என்ற விருப்பமுமே, தனது குழப்பங்களின் காரணம் என்பதை அறிவாளியான அர்ஜுனனால் புரிந்துகொள்ள முடிந்தது.

 போரிடுவதற்கான தனது கடமை காத்துக் கொண்டிருந்ததை அறிந்தபோதிலும், கருமித்தனமான பலவீனத்தால் அவனால் கடமைகளைச் செயலாற்ற முடியவில்லை.

எனவே, பரம ஆன்மீக குருவான பகவான் கிருஷ்ணரிடம், ஒரு தீர்வைக் கொடுக்குமாறு வேண்டுகிறான் அர்ஜுனன். அவன் கிருஷ்ணரிடம் தன்னை ஒரு சீடனாக அர்ப்பணிக்கிறான்.

நட்புப் பேச்சுக்களை நிறுத்த விரும்புகிறான். ஆசிரியருக்கும் சீடனுக்கும் இடையிலான பேச்சு மிகவும் முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததால், அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஆன்மீக குருவிடம் தற்போது மிக கவனமாகப் பேச விரும்புகிறான் அர்ஜுனன்.

பகவத் கீதையின் விஞ்ஞானத்திற்கு மூல ஆன்மீக குரு கிருஷ்ணரே. கீதையைப் புரிந்துகொள்வதற்கான முதல் மாணவன் அர்ஜுனன். பகவத் கீதையை அர்ஜுனன் எப்படி புரிந்துகொள்கிறான் என்பது கீதையிலே கூறப்பட்டுள்ளது.

 இருந்தும் மூடர்களான பௌதிக பண்டிதர்கள், “கிருஷ்ணரிடம் சரணடைய தேவையில்லை. அகத்திற்கும் புறத்திற்கும் பேதமில்லை. இதனை அறியாமல், பகவத் கீதையைப் புரிந்துகொள்ள முயல்பவன் மாபெரும் முட்டாள்.

Chapter 2 Verse 1, 3

Chapter 2 verses 10, 11

Chapter 2 Verses 4, 5

One thought on “Bhagavad Gita Chapter 2 Verse 6, 7 With meaning

Leave a Reply

Your email address will not be published.